Zakat Singapura Muis


BAYAR ZAKAT HARTA


BAYAR FIDYAH

MUIS AGIHKAN ZAKAT ANDA KEPADA 8 ASNAF seperti yang ditetapkan di dalam Al-Quran

“Sesungguhnya Zakat adalah untuk orang fakir, miskin, para amil, orang yang dijinakkan hatinya (saudara baru dalam Islam), membebaskan hamba, orang yang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah dan orang yang berkeputusan; (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”
(Surah At-Taubah: 60).

Muis AGIHKAN ZAKAT ANDA KEPADA 8 ASNAF seperti yang ditetapkan di dalam Al-Quran

“Sesungguhnya Zakat adalah untuk orang fakir, miskin, para amil, orang yang dijinakkan hatinya (saudara baru dalam Islam), membebaskan hamba, orang yang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah dan orang yang berkeputusan; (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”
(Surah At-Taubah: 60).

Zakat MENYENTUH RIBUAN KEHIDUPAN DI SINGAPURA

15,000

WARGA ISLAM

7,000

KELUARGA

3,500

WARGA EMAS

RAMADAN 2021 | 1442H

FILEM PENDEK ZAKAT RAMADAN

Langgan untuk berita terbaru

blog kami

No posts found!

Our Blog

No posts found!

Contact Us Now ! + 65 6359 1199

For enquiries and appointments

Contact Us Now ! +65 6359 1199

For enquiries and appointments